ธนทรกรีน

ใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิต คือ การนำสมุนไพรไปสกัดแบบสเปรย์ดราย ที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งหมด 32 ชนิด
เกี่ยวกับธนกรีน

- เป็นสมุนไพรตำรับแม่ยาและพ่อยาสูตรราชวงศ์จีน
- ใช้ถั่งเช่าธิเบต (เป็นถั่งเช่าที่ดีที่สุด) ปริมาณถึง 40 มิลลิกรัม รวมถึงพ่อยา และแม่ยา ทั้งแผนไทยและจีน
- การสกัดแบบสเปรย์ดราย ทำให้ตัวยาดูดซึมได้ดีมาก และเห็นผลได้ไวขึ้น
- มีสมุนไพรหลักเหมือนกับยาน้ำธนทรกรีน เพียงแต่เป็นสารสกัดเข้มข้นทุกตัว
- ธนทรกรีน สามารถละลายในน้ำได้ จึงไม่ส่งผลข้างเคียงกับตับและไต
- แคปซูล ทำมาจากเจลลาตินที่สกัดจากพืช (ข้าวโพด สาหร่าย และพืชชนิดอื่นๆ) สามาถละลายในน้ำได้ โดยไม่มีสารตกค้าง
- ช่วยรักษาโรคได้เหมือนกับตัวสมุนไพรธนทรขวดสีเขียว
- ทานได้ทั้งหญิง และชายมาตรฐาน

สัญลักษณ์ที่แสดงให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ ได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์การผลิต และการนำเข้า

ฮาลาล

ยาน้ำแผนโบราณที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ซึ่งทำให้เราสามารถขอเลขทะเบียนฮาลาล 10A 949 004 05 59

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ยาน้ำสมุนไพรจีนธนทรได้รับการรับรองจากอย. ขึ้นทะเบียนเป็นยาสามัญแผนโบราณทะเบียนเลขที่ 10-1-06453-5-007

Good Manufacturing Practice

ระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติและพิสูจน์แล้วจากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลก

#รีวิวจากลูกค้าที่ใช้จริง

เห็นผลได้ผลจริงตั้งแต่ขวดแรก


ขอบคุณ

"..หลายครั้งที่ลูกค้ากลายเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องที่นับถือกัน นั่นคือเราไม่ได้ทำธุรกิจระหว่างกันและกัน แต่เรากำลังเกื้อหนุนกันและกันต่างหาก"